Ανακοινοποίηση αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Α’ Αθήνας ως προς τις ισοβαθμίες

Αξιολογικός πίνακας