Ανάρτηση τελικού αναμορφωμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κατά φθίνουσα μοριακή σειρά και πρόσκληση των ως άνω υποψηφίων για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση

Πίνακας

Πίνακας σχολικών μονάδων

Έντυπο 1

Έντυπο 2