Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις, στην Ακαδημία Αθηνών, στα Δημόσια ΙΕΚ, στις Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στο ΙΕΠ

Αποσπάσεις σε Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις σε Μητροπόλεις

 Αποσπάσεις σε Ι.Ε.Κ.

 Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις

Αποσπάσεις σε Ι.Ε.Π.