Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ