Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19/20 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19/20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ