Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας την Τρίτη 29/8/2017

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
  2. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  3. Χορήγηση συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών.
  4. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19/20, ΠΕ32 Γενικής Αγωγής & ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής.
  5. Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ06.
  6. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη διάθεση από απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ.
  7. Προσδιορισμός, αριθμητικά, λειτουργικών υπεραριθμιών Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων, κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60.