Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.