Πρόσκληση τροποποιητικής υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδου ΠΕ05 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μετά την ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕ05

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05