Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ19/20

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ07

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ19/20