Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Β