Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16