Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ19/20 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας

Πίνακας ΠΕ08

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ19/20