Χορήγηση ειδικής άδειας μόνιμων εκπαιδευτικών, γονέων τέκνων με Δ.Α.Δ.

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.