Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Η υπουργική απόφαση