Τα λειτουργικά κενά ΠΕ06 (Αγγλικών) , ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16 (Μουσικής) και ΠΕ19/20 (Πληροφορικής) στην Α΄ Αθήνας

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ