Ανακοίνωση για συγχωνεύσεις σχολών Προσχολικής Αγωγής

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.