Τροποποίηση τοποθέτησης εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 με εξ ολοκλήρου διάθεση από ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας και απόσπασης εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ (μετά από ικανοποίηση αίτησης επανεξέτασης εκπ/κού)

Πίνακας τοποθετήσεων