Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.