Συγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στην Α΄ Αθήνας

Απόφαση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας