Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης αναπληρωτών ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.