Ανακοίνωση για περικοπές συντάξεων

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.