Ανακοίνωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.