Σχετικά με το ωράριο και την αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το σχολείο

΄Εγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.

Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου Δ.Ο.Ε.