Διακοπή μαθημάτων σχολικής μονάδας, λόγω έκτακτων αναγκών

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας