Απαλλαγή εκπαιδευτικών, μελών ΕΔΕΑΥ, από εφημερία

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.