Ανακοινώσεις Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Ανακοίνωση για δίχρονη προσχολική αγωγή

Ανακοίνωση για 3ωρη στάση εργασίας 2 Μαρτίου