Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.