Σχέδιο νόμου για Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης (Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Κατάργηση θεσμού Σχολικών Συμβούλων – ΚΕΔΔΥ – ΠΕΚ, Επιλογή – Αξιολόγηση – Επιδόματα Στελεχών Εκπαίδευσης, Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων, Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων)

Νομοσχέδιο ΥΠ.Π.Ε.Θ.