Σχέδιο νόμου για τις δομές της εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.