Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2018

Η απόφαση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής

Η απόφαση μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ

Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Μεταθέσεις σε Σχολεία Τυφλών-Κωφών