Διευκρίνηση σχετικά με τους υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.