Υπαγωγή εκπαιδευτικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4521/2018

Διαπιστωτική Πράξη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας