Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Σχέδιο Νόμου 

Αιτιολογική ‘Εκθεση-Δομές

Τροποποιούμενες-Καταργούμενες Διατάξεις-Δομές