Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70

Πρόσκληση

Έντυπο δήλωσης

Οργανικά κενά ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ79

Οργανικά κενά ΠΕ11