Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.