Ανακοίνωση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας μεταθέσεων/τοποθετήσεων