Εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας μετά τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις

Κενά ΠΕ70 Δασκάλων

Κενά 60 Νηπιαγωγών

Κενά ΠΕ79 Μουσικής