Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για τη διενέργεια εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Α΄ Αθήνας

Απόφαση Π.Δ.Ε. Αττικής