Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Τροποποίηση πίνακα χωρών – ειδικοτήτων

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.