Ανακοίνωση για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.