Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των μορίων διαβίωσης

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.