Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 για υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης