Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδ/κού έτους 2018-2019

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Αίτηση απόσπασης Γενικής Αγωγής

Αίτηση απόσπασης Ειδικής Αγωγής