Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2018-2019

Πίνακας αποσπάσεων