Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Φορέα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας