Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.