Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΕ86

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ86

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ B΄ ΦΑΣΗΣ