Ανακοίνωση Β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων -μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης- εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 και Γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων -προς το συμφέρον της υπηρεσίας- εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ86 της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης τοποθετήσεων

Πίνακας Γ΄ φάσης τοποθετήσεων