Παράταση θητείας των Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.