Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.